De ware Halfzware uit Friesland!

Grafische Projecten

A picture is worth a thousand words…

Kerktoren Westermeer

Westermeer Westermeer (Fries: Westermar) is een voormalig dorp in de huidige gemeente De Friese Meren, provincie Friesland (Nederland). Het dorp bevond zich net ten oosten van het huidige centrum van Joure.

Westermeer was samen met andere kerkdorpen Nijehaske, Oudehaske, Haskerhorne en Snikzwaag als grietenij Haskervijfga (Haskerfiifgea) de kern van de latere gemeente Haskerland. De daar gestichte katholieke parochie was de eerste in het gebied. In 1580 werd de eerste protestantse kerk gesticht.

In de vijftiende eeuw ontstond ten westen van het dorp de uitbuurt Joure. Deze groeide al snel zo groot dat Westermeer in verval raakte. Uiteindelijk slokte Joure het oorspronkelijke moederdorp op. De nog bestaande middeleeuwse kerktoren op begraafplaats Westermeer (het kerkgebouw werd al in 1695 gesloopt) is hierdoor het oudste bouwwerk van Joure. In 1954 is het dorp Westermeer opgenomen in het dorpsgebied van Joure.

Naast de begraafplaats verwijzen enkel nog de naam van een basisschool, een nieuwbouwwijk uit de jaren 80 met daardoor lopend de Westermarwei(Westermeerweg) naar het bestaan van dit dorp.

De gelden en bezittingen van het voormalig Armbestuur van de Kerkvoogdij Westermeer zijn ondergebracht in de stichting Westermeer. Deze stichting subsidieert sociaal-culturele doelen in de gemeente Skarsterlân.

(Bron: Wikipedia)

 3D Rendering van de toren van Westermeer.

3D Groene Molen – Joure


Groene Molen - Joure

Groene Molen - Joure
Groene Molen - Joure

Groene Molen – Joure

Het oorspronkelijke bouwjaar van deze molen is niet bekend. Na beschadiging door een storm is de molen in mei 2009 herplaatst. Een jaar later was de molen voor het eerst sinds 1937 weer in staat, op windkracht, water uit te slaan.


3D Joustertoer


Joustertoer-transparent Joustertoer-transparent2
 Waarschijnlijk mijn langstlopende en meestgebruikte  3D project, de Hobbe van Baerdt Tsjerke.

Hobbe van Baerdt Tsjerke

De Hobbe van Baerdt Tsjerke is een kerkgebouw in Joure in de Nederlandse provincie Friesland.

De kerk is vernoemd naar Hobbe van Baerdt, grietman van Haskerland in de periode 1615-1650. Op de fronton boven de ingangspoort staat De heer Gritman Hobbe van Baerdt 1644. In dit jaar werd door hem op 18 maart de eerste steen gelegd voor de tweebeukige (schip en zijbeuk) kerk ter vervanging van een kerk uit de 16e eeuw. In 1939 werd de kerk door brand verwoest. De herbouw duurde vanwege de Tweede Wereldoorlog tot 1947.[1]

De toren (De Jouster Toer) is ouder en dateert uit 1628 (eerste steen gelegd op 8 augustus door Hobbe van Baerdt). In de toren van drie geledingen bevond zich een raadkamer en gevangenis. De klokken in de toren zijn gegoten door de klokkengieters: Gregorius Hall (1603), Jacob Noteman (1636) en L. Haverkamp (1790). In 1953 werd door Douwe Egberts een carillon met 37 klokken geschonken.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren een herenbank (1645) van de familie Van Baerdt (in 1779 naar familie Van Eysinga) en een herenbank (1694) van de familie Vegelin van Claerbergen en een preekstoel uit de 17e eeuw afkomstig van de gesloopte Galileërkerk in Leeuwarden. Het oorspronkelijke orgel was gemaakt door Van Dam uit Leeuwarden. Het orgel uit 1978 is gemaakt door Jürgen Ahrend.

(Bron: Wikipedia)


Duckatti 313


Duckatti

Met behulp van de Donald Duck bouwplaat een 3D model gemaakt van de Duckatti 313 en daar weer een moving GIF van gerenderd.
Dit maal zonder Katrien.  🙂

Bouwplaat


Duckatti 313 (deel 2)


Duckatti_313

Met behulp van de Donald Duck bouwplaat een 3D model gemaakt van de Duckatti 313 en daar weer een moving GIF van gerenderd.